Denna webbplats finns på ett annat språk:

Välj den första bokstaven i dll-filen du letar efter:

Hämta Cudart32_41_28.dll och fixa "dll kunde inte hittas" fel!

Du kör: Unknown

En lämplig version av cudart32_41_28.dll i vår databas

Unknown är inte ditt operativsystem? Välj ditt operativsystem nedan: specialerbjudande

Ditt operativsystem:

För att snabbt lösa problemet rekommenderar vi att du laddar ner och använder cudart32_41_28.dll Fix Tool. Om du har teknisk erfarenhet och vill installera en DLL-fil manuellt, vänligen välj din version av Windows och ladda ner cudart32_41_28.dll, efter det kopiera den till rätt plats med hjälp av instruktionen nedan, det kommer att fixa dll-fel.

Vad är: namn?

cudart32_41_28.dll - dll-fil som heter "" är en del av programmet NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.28 utvecklat av NVIDIA Corporation.

Vissa program eller spel kan behöva den här filen för att fungera korrekt. Om: namn saknas kan du uppleva olika typer av fel när du startar applikationen / spelet. För att åtgärda dessa fel, läs den rekommenderade lösningen nedan.

Filversion: 6.14.11.4010

Filstorlek: 0.41 MB

MD5-filsumma: 8d0e7375b962d676e8f9b1dbfe468807

SHA1-filsumma: a82698babe1401652848eac68e3999a7af7e6e15

Cudart32_41_28.dll skärmdump fel

cudart32_41_28.dll saknas

Möjliga felmeddelanden angående den här filen:

cudart32_41_28.dll saknas

cudart32_41_28.dll vid inläsning

cudart32_41_28.dll krasch

cudart32_41_28.dll hittades inte

procedurens ingångspunkt cudart32_41_28.dll

cudart32_41_28.dll kunde inte hittas

cudart32_41_28.dll Åtkomstbrott

Kan inte hitta cudart32_41_28.dll

Kan inte registrera cudart32_41_28.dll

Rekommenderad lösning för att åtgärda DLL-fel

För att åtgärda fel som är relaterade till .DLL-filen måste du ladda ner: namnge och kopiera det till installationsmappen för programmet eller spelet, eller kopiera det till Windows-systemmappen och det ska åtgärda felet. Om du inte vet hur du installerar den här filen, läs vår handledning om hur du installerar DLL-filer.

Du kan läsa mer information om cudart32_41_28.dll på WikiDll.com