Denna webbplats finns på ett annat språk:

Välj den första bokstaven i dll-filen du letar efter:

Hämta Ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll och fixa "dll kunde inte hittas" fel!

Du kör: Unknown

En lämplig version av ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll i vår databas

Unknown är inte ditt operativsystem? Välj ditt operativsystem nedan: specialerbjudande

Ditt operativsystem:

För att snabbt lösa problemet rekommenderar vi att du laddar ner och använder ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll Fix Tool. Om du har teknisk erfarenhet och vill installera en DLL-fil manuellt, vänligen välj din version av Windows och ladda ner ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll, efter det kopiera den till rätt plats med hjälp av instruktionen nedan, det kommer att fixa dll-fel.

Vad är: namn?

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll - dll-fil som heter "ApiSet Stub DLL" är en del av programmet Microsoft® Windows® Operating System utvecklat av Microsoft Corporation.

Vissa program eller spel kan behöva den här filen för att fungera korrekt. Om: namn saknas kan du uppleva olika typer av fel när du startar applikationen / spelet. För att åtgärda dessa fel, läs den rekommenderade lösningen nedan.

Filversion: 6.3.9600.16384

Filstorlek: 3.00 KB

MD5-filsumma: 4061E3F6AA25B92BAC0F735430B824E2

SHA1-filsumma: 2DBF2B0A668B34876FD6F48C8FB297CCB01A6480

Ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll skärmdump fel

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll saknas

Möjliga felmeddelanden angående den här filen:

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll saknas

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll vid inläsning

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll krasch

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll hittades inte

procedurens ingångspunkt ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll kunde inte hittas

ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll Åtkomstbrott

Kan inte hitta ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll

Kan inte registrera ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll

Rekommenderad lösning för att åtgärda DLL-fel

För att åtgärda fel som är relaterade till .DLL-filen måste du ladda ner: namnge och kopiera det till installationsmappen för programmet eller spelet, eller kopiera det till Windows-systemmappen och det ska åtgärda felet. Om du inte vet hur du installerar den här filen, läs vår handledning om hur du installerar DLL-filer.

Du kan läsa mer information om ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll på WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Läs mer vittnesmål