Denna webbplats finns på ett annat språk:

Välj den första bokstaven i dll-filen du letar efter:

Hämta Icons.dll och fixa "dll kunde inte hittas" fel!

Du kör: Unknown

En lämplig version av icons.dll i vår databas

Unknown är inte ditt operativsystem? Välj ditt operativsystem nedan: specialerbjudande

Ditt operativsystem:

För att snabbt lösa problemet rekommenderar vi att du laddar ner och använder icons.dll Fix Tool. Om du har teknisk erfarenhet och vill installera en DLL-fil manuellt, vänligen välj din version av Windows och ladda ner icons.dll, efter det kopiera den till rätt plats med hjälp av instruktionen nedan, det kommer att fixa dll-fel.

Vad är: namn?

icons.dll - dll-fil som heter "Additional icons for IrfanView" är en del av programmet Additional icons for IrfanView utvecklat av Irfan Skiljan.

Vissa program eller spel kan behöva den här filen för att fungera korrekt. Om: namn saknas kan du uppleva olika typer av fel när du startar applikationen / spelet. För att åtgärda dessa fel, läs den rekommenderade lösningen nedan.

Filversion: 3.70

Filstorlek: 264.00 KB

MD5-filsumma: 0E15BFC3AA59A8A68D6736B6DA0EA0C0

SHA1-filsumma: 6E49AF2309D5EC023E67008A415DFFCC48D81FCF

Icons.dll skärmdump fel

icons.dll saknas

Möjliga felmeddelanden angående den här filen:

icons.dll saknas

icons.dll vid inläsning

icons.dll krasch

icons.dll hittades inte

procedurens ingångspunkt icons.dll

icons.dll kunde inte hittas

icons.dll Åtkomstbrott

Kan inte hitta icons.dll

Kan inte registrera icons.dll

Rekommenderad lösning för att åtgärda DLL-fel

För att åtgärda fel som är relaterade till .DLL-filen måste du ladda ner: namnge och kopiera det till installationsmappen för programmet eller spelet, eller kopiera det till Windows-systemmappen och det ska åtgärda felet. Om du inte vet hur du installerar den här filen, läs vår handledning om hur du installerar DLL-filer.

Du kan läsa mer information om icons.dll på WikiDll.com