Denna webbplats finns på ett annat språk:

Välj den första bokstaven i dll-filen du letar efter:

Hämta Ir50_32.dll och fixa "dll kunde inte hittas" fel!

Du kör: Unknown

En lämplig version av ir50_32.dll i vår databas

Unknown är inte ditt operativsystem? Välj ditt operativsystem nedan: specialerbjudande

Ditt operativsystem:

För att snabbt lösa problemet rekommenderar vi att du laddar ner och använder ir50_32.dll Fix Tool. Om du har teknisk erfarenhet och vill installera en DLL-fil manuellt, vänligen välj din version av Windows och ladda ner ir50_32.dll, efter det kopiera den till rätt plats med hjälp av instruktionen nedan, det kommer att fixa dll-fel.

Vad är: namn?

ir50_32.dll - dll-fil som heter "Ligos Indeo® Video 5.11" är en del av programmet Ligos Indeo® Video 5.11 utvecklat av Ligos Corporation.

Vissa program eller spel kan behöva den här filen för att fungera korrekt. Om: namn saknas kan du uppleva olika typer av fel när du startar applikationen / spelet. För att åtgärda dessa fel, läs den rekommenderade lösningen nedan.

Filversion: 5.11.15.2.56

Filstorlek: 728.50 KB

MD5-filsumma: 72482DB9C3E0889B185F7AA5D19D1E74

SHA1-filsumma: 03DF91C0999189086DD0D817C9425F6A926E2123

Ir50_32.dll skärmdump fel

ir50_32.dll saknas

Möjliga felmeddelanden angående den här filen:

ir50_32.dll saknas

ir50_32.dll vid inläsning

ir50_32.dll krasch

ir50_32.dll hittades inte

procedurens ingångspunkt ir50_32.dll

ir50_32.dll kunde inte hittas

ir50_32.dll Åtkomstbrott

Kan inte hitta ir50_32.dll

Kan inte registrera ir50_32.dll

Rekommenderad lösning för att åtgärda DLL-fel

För att åtgärda fel som är relaterade till .DLL-filen måste du ladda ner: namnge och kopiera det till installationsmappen för programmet eller spelet, eller kopiera det till Windows-systemmappen och det ska åtgärda felet. Om du inte vet hur du installerar den här filen, läs vår handledning om hur du installerar DLL-filer.

Du kan läsa mer information om ir50_32.dll på WikiDll.com