Denna webbplats finns på ett annat språk:

Välj den första bokstaven i dll-filen du letar efter:

Hämta Learn32.dll och fixa "dll kunde inte hittas" fel!

Du kör: Unknown

En lämplig version av learn32.dll i vår databas

Unknown är inte ditt operativsystem? Välj ditt operativsystem nedan: specialerbjudande

Ditt operativsystem:

För att snabbt lösa problemet rekommenderar vi att du laddar ner och använder learn32.dll Fix Tool. Om du har teknisk erfarenhet och vill installera en DLL-fil manuellt, vänligen välj din version av Windows och ladda ner learn32.dll, efter det kopiera den till rätt plats med hjälp av instruktionen nedan, det kommer att fixa dll-fel.

Vad är: namn?

learn32.dll - dll-fil som heter "" är en del av programmet Learn32 utvecklat av LearnIT Corporation.

Vissa program eller spel kan behöva den här filen för att fungera korrekt. Om: namn saknas kan du uppleva olika typer av fel när du startar applikationen / spelet. För att åtgärda dessa fel, läs den rekommenderade lösningen nedan.

Filversion: 2.4.0.0

Filstorlek: 0.38 MB

MD5-filsumma: 3df964809208b7b9aa286b96a1a23874

SHA1-filsumma: 86fb94770dad6c9a0d2baa565552cb4788d1808b

Learn32.dll skärmdump fel

learn32.dll saknas

Möjliga felmeddelanden angående den här filen:

learn32.dll saknas

learn32.dll vid inläsning

learn32.dll krasch

learn32.dll hittades inte

procedurens ingångspunkt learn32.dll

learn32.dll kunde inte hittas

learn32.dll Åtkomstbrott

Kan inte hitta learn32.dll

Kan inte registrera learn32.dll

Rekommenderad lösning för att åtgärda DLL-fel

För att åtgärda fel som är relaterade till .DLL-filen måste du ladda ner: namnge och kopiera det till installationsmappen för programmet eller spelet, eller kopiera det till Windows-systemmappen och det ska åtgärda felet. Om du inte vet hur du installerar den här filen, läs vår handledning om hur du installerar DLL-filer.

Du kan läsa mer information om learn32.dll på WikiDll.com