Denna webbplats finns på ett annat språk:

Välj den första bokstaven i dll-filen du letar efter:

Hämta Odbctool.dll och fixa "dll kunde inte hittas" fel!

Du kör: Unknown

En lämplig version av odbctool.dll i vår databas

Unknown är inte ditt operativsystem? Välj ditt operativsystem nedan: specialerbjudande

Ditt operativsystem:

För att snabbt lösa problemet rekommenderar vi att du laddar ner och använder odbctool.dll Fix Tool. Om du har teknisk erfarenhet och vill installera en DLL-fil manuellt, vänligen välj din version av Windows och ladda ner odbctool.dll, efter det kopiera den till rätt plats med hjälp av instruktionen nedan, det kommer att fixa dll-fel.

Vad är: namn?

odbctool.dll - dll-fil som heter "Sample ActiveX DLL providing ODBC driver & data source name functions" är en del av programmet ODBC Driver & Data Source Name Functions utvecklat av Microsoft Corporation.

Vissa program eller spel kan behöva den här filen för att fungera korrekt. Om: namn saknas kan du uppleva olika typer av fel när du startar applikationen / spelet. För att åtgärda dessa fel, läs den rekommenderade lösningen nedan.

Filversion: 6.00.8169

Filstorlek: 32.00 KB

MD5-filsumma: 4F5F201B28A40C2CB884437E9544C74A

SHA1-filsumma: 62E7B65D3F91C071881726BA14C8C16CC63981BF

Odbctool.dll skärmdump fel

odbctool.dll saknas

Möjliga felmeddelanden angående den här filen:

odbctool.dll saknas

odbctool.dll vid inläsning

odbctool.dll krasch

odbctool.dll hittades inte

procedurens ingångspunkt odbctool.dll

odbctool.dll kunde inte hittas

odbctool.dll Åtkomstbrott

Kan inte hitta odbctool.dll

Kan inte registrera odbctool.dll

Rekommenderad lösning för att åtgärda DLL-fel

För att åtgärda fel som är relaterade till .DLL-filen måste du ladda ner: namnge och kopiera det till installationsmappen för programmet eller spelet, eller kopiera det till Windows-systemmappen och det ska åtgärda felet. Om du inte vet hur du installerar den här filen, läs vår handledning om hur du installerar DLL-filer.

Du kan läsa mer information om odbctool.dll på WikiDll.com